เครื่องอ่านบาร์โค้ด HD Archive

BAR043 บาร์โค้ดสแกนเนอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องสแกนบาร์โค้ด Motorola Symbol LS9208-1D00004NNWW Bar Code Reader

BAR032 บาร์โค้ด สแกนเนอร์ 1D,PDF,2D USB Barcode

BAR035 บาร์โค้ดสแกนเนอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย รับส่งข้อมูลได้ถึง200เมตร

BAR009 บาร์โค้ด สแกนเนอร์ 2D USB Barcode scanner HHP 4600G

BAR030 บาร์โค้ด สแกนเนอร์ Intermec SG20 2D Bar Code Reader (ไม่รวมขาตั้ง)