เครื่องสแกนบาร์โค้ด Archive

BAR040 าร์โค้ด สแกนเนอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องยิงบาร์โค้ด Honeywell Youjie 3300 Hand Held Laser Barcode Scanner ไม่รวมขาตั้ง

BAR038 บาร์โค้ดสแกนเนอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย 2.4G Wireless Laser Barcode Scanner (อ่านบาร์โค้ดยาวได้ รับส่งข้อมูลไกล 200m)

BAR038 บาร์โค้ดสแกนเนอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย 2.4G Wireless Laser Barcode Scanner (อ่านบาร์โค้ดยาวได้ รับส่งข้อมูลไกล 200m)

BAR033 บาร์โค้ดสแกนเนอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องยิงบาร์โค้ด อ่านบาร์โค้ดอัตโนมัติ Laser Barcode Scanner PG-LS1308 (พร้อมขาตั้ง เหมาะสำหรับเคาร์เตอร์เซอร์วิส‎)

BAR030 บาร์โค้ด สแกนเนอร์ Intermec SG20 2D Bar Code Reader (ไม่รวมขาตั้ง)