จอทัชสกรีน POS Archive

MTS009 : PC ALL IN ONE จอภาพสัมผัส ขนาดหน้าจอ 12นิ้ว พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และจอแสดงราคาด้านหลัง POS-ALL IN ONE MINI TOUCH 12″ PG-4800

MTS004 : จอภาพแบบสัมผัส หน้าจอทัชสกรีน ขนาด17นิ้ว (Monitor Touch Screen LCD) Monitor Touch Screen Display POS LCD17″

MTS003 : จอภาพแบบสัมผัส หน้าจอทัชสกรีน (Monitor Touch Screen LCD) Monitor Touch Screen Display POS LCD15″

MTS002 : PC-All in One จอภาพสัมผัส (Monitor Touch Screen) Monitor Touch Screen Display POS 15″