กระดาษความร้อน Archive

PTH009 : จำนวน 50 ม้วน กระดาษความร้อน กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ กระดาษสลิป Oji Thermal Papar

PTH010 จำนวน100ม้วน กระดาษความร้อน กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ กระดาษ Thermal Papar กระดาษใบเสร็จ ขนาด3″ 80 mm. เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ยาว 15 เมตร

PTH015 จำนวน50 ม้วน กระดาษความร้อน กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Thermal Papar กระดาษใบเสร็จ ขนาด2″ 57 mm. เส้นผ่านศูนย์กลาง45 มม. ยาว24เมตร (เกรด A จากญี่ปุ่น)

PTH011 จำนวน100ม้วน กระดาษความร้อน กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ กระดาษเทอร์มอล Thermal Papar กระดาษใบเสร็จ ขนาด2″ 57 mm. เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ยาว 15 เมตร

PTH013 จำนวน 100 ม้วน กระดาษความร้อน กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Thermal Papar กระดาษใบเสร็จ ขนาด2″ 57 mm. เส้นผ่านศูนย์กลาง40 มม. ยาว15เมตร (เกรด A จากญี๋ปุ่น)