คอมพิวเตอร์ได้ยกระดับเทคโนโลยีขึ้นดังกล่าวเท่าที่มากที่สุดของงานที่สามารถทำได้โดยพวกเขาอยู่ในธุรกิจประจำวัน การพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดเป็นหนึ่งในงานที่สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายมากโดยใช้ซอฟแวร์การติดฉลากบาร์โค้ดและกำหนดงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ปกติ การใช้ซอฟแวร์การติดฉลากบาร์โค้ดที่สามารถใช้แทนอุปกรณ์การพิมพ์บาร์โค้ดเฉพาะที่ใช้สำหรับกระบวนการของการพิมพ์บาร์โค้ด การติดฉลากบาร์โค้ดซอฟแวร์ยังสามารถใช้ปัจจัยการผลิตเหล่านี้ได้รับจากอุปกรณ์การพิมพ์

ในขณะที่ตระหนักว่าระบบบาร์โค้ดสำหรับครั้งแรกที่คุณต้องตัดสินใจและวางแผนการเกี่ยวกับการตั้งค่าการพิมพ์บาร์โค้ดที่จะถูกนำมาใช้หรือจะถูกใช้โดยคุณในขั้นตอนภายหลัง คุณต้องตรวจสอบว่าการกำหนดค่าระบบของคุณสามารถทำงานร่วมกับบาร์โค้ดของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด มีเครื่องพิมพ์บางอย่างที่มีอยู่ในตลาดที่มีการทำงานร่วมกันที่จะสนับสนุนสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันเป็น

องค์กรซึ่งนับว่าเป็นสินค้าขนาดใหญ่ที่เก็บไว้ในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใดมีความต้องการมากขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด อุตสาหกรรมมีความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเพราะอุปกรณ์การพิมพ์คอมพิวเตอร์ปกติไม่สามารถทำให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็วเช่นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดมีอยู่ในขนาดที่แตกต่างกันในช่วงราคาที่ยาว มันสามารถแบ่งได้อย่างง่ายดายออกเป็นสองประเภทขึ้นอยู่กับวิธีการพิมพ์ที่มีเครื่องพิมพ์ความร้อนถ่ายโอนเทคโนโลยีและตรงไปตรงเครื่องพิมพ์ความร้อน